• bilgi@ozelkresler.com
  • BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ 0536 718 33 96

ORDU HARİKA ÇOCUKLAR DÜNYASI ANAOKULU PERŞEMBE

1,836 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Ordu Perşembe Harika Çocuklar Dünyası Anaokulu
  • ADRES: Efirli Mahallesi Siteler Mevkii Yeni Sokak No:8/3 Perşembe Ordu
  • TELEFON: 0 (452) 522 3252
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 07:30 - 18:00

OKUL HAKKINDA

Hakkımızda

 

Harika Çocuklar Dünyası ; duygu ve düşüncelerini özgürce anlatabilen, araştırmacı, meraklı, girişimci, üretici, karşılaştığı problemlere çözümleyici seçenekler üretebilen, kendi kendine karar verebilen kendi haklarına ve başkalarının haklarına saygılı, sahip olduğu gücü farkedebilen ve bunu en üst düzeyde kullanabilen, kendi kendini denetleyebilen bireyler yetiştirebilmek amacıyla , erken çocukluk eğitiminde her çocuğun harika olduğunu kabullenerek yola çıkmış , her harika çocuğun da birbirinden özel gelişim periyodları , özel ilgi , yetenek ve ihtiyaçları olduğuna inanarak okul öncesi eğitim ve öğretim dönemini onların bireysel gelişimlerini alanında profesyonel eğitimcilerimizden destek alarak en etkin ve verimli bir sekilde düzenleyen kısa zamanda sektöründe lider olan kurumlardan biri olmayı bugüne kadar iki ilimizde de başarmıştır.

Harika Çocuklar Dünyası Ordu; İzmir ve Bursa’dan sonra Hale Oktay’ın Türkiye’de yaptığı yatırımlardan üçüncü eğitim kurumu olmasının ve gittiği şehirde önemli istihdam yaratmasının dışında ; alanında Harika olduklarına inandığı kendi kurumlarına emanet edilen çocukların bireysel gelişimlerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda büyük bir özveri ve çabayla , sevgiyle , tecrübesiyle donatılmış kadrosuyla her biri kendi başına HARİKA olan çocuklarımıza kendilerine öncelikle özgüveni , saygıyı, ayaklarının üzerinde durmayı , risk alabilmeyi öğreten her türlü aktiviteyi yapmaya hak tanımakta ve bu farklı eğitim-öğretim projesiyle çocukların ve velilerin mutluluğunu öğretmen , öğrenci, psikolog, hemşire, doktor , hepsi alanında uzman yardımcı personel kadrosuyla işbirliği içinde sağlamaktadır.

Harika Çocuklar Dünyası’nda bütün çocuklar; her şeyden önce sevgi, saygıve hoşgörü ile kabul görürler. Bu harika çocukların dünyasında ; bu harika çocuklar , onların bireysel özerkliğini sağlayan psiko-motor, sosyo-duygusal, bilişsel, dil, özbakımfiziksel, sosyal, dil, duygusal, zihinsel gelişimlerini desteklemek için çok önemli program olan “Montessori – Woldorf – RecioEmilio – HİghScoop” yöntemlerinden kültürümüze uyarlanarak oluşturulan çocuğa özgü çok yönlü eğitim ve öğretim sisteminde ; kurumumuzda alanında uzman, deneyimli, işini severek yapan eğitmenler tarafından desteklenerek ilköğretime ve hayata hazırlanmaktadırlar.

Harika Çocuklar Dünyası Ordu ‘da ; eğitimin temellerine 02-06 yaş gurubu çocuklarımız ile başlanmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu anne-çocuk oyun gruplarıyla da günlük ve saatlik hizmet ayrıca velimiz olmayanlara da verilmektedir.

 

 

VİZYONUMUZ

Değişen ve sürekli gelişendünyada ; her alanda gerçekleşen ilerlemeyi takip eden bunları yaparken bilim ve teknolojiden sonuna kadar faydalanan, kendini sürekli yenileyen ve bu yenilemeyi kurumsal gelişimin bir parçası olarak gören , dinamik , bilgiye ulaşmada 5N 1 K modelini benimsemiş, araştıran, sorgulayan, ezber bozan , sevgi, saygı, hoşgörü, barış, yardımlaşma, işbirliği temelleri üzerine kurulu, geleneklerine bağlı, akademik ve sosyal anlamda çağdaş olanl alanında lider bir erken çocukluk eğitimi  kurumu olmaktır.

HARİKA ÇOCUKLAR DÜNYASI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ  MİSYONU

Her çocuk tektir ve her çocuğun kendine özgü gelişim hızı vardır. Bu gerçek bilgi ; baştan harika olarak kabul ettiğimiz  çocuğun; biilişsel, duyuşsal, devinimsel, psikomotor alanlarında farklı ilgi, istek , ihtiyaç ve yetenekleri nin olduğunu destekler. Eğitim ancak ve ancak sağlıklı, huzurlu, güvenli bir ortamda, baskıyla değil tam aksine  harika olduklarını bildiğimiz çocuklarımızı özgür bırakarak  onların yaratıcılıklarını destekleyici  programları onlara sunarak kendi bedensel ve ruhsal keşiflerinde onlara yoldaş olmakla asıl amacına ulaşabilir. Mutlu , huzurlu, güvenli ve sevgi saygı değerleri ile bütünleşen bir eğitim-öğretim ortamının merkezi olan Harika Çocuklar Dünyası Kreş ve Gündüz Bakım Evinde harika çocuklarımızda olumlu davranış değişikliklerini onları temel alarak  meydana getirimek en önemli  hedefimizdir.

 

Bu misyona göre HARİKA ÇOCUKLAR DÜNYASI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ  hedefleri;

•    Atatürk ilke ve düşüncelerini benimseyen,

•    Öğrenmede öğretmenin pasif fakat onu  motive edici çocuğun etkin karar verici bir görev üstlenmesini sağlayan,

•    Çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerine fırsat verebilmek adına bilim ve akıl oyunları odası, hayal odası,ritm- orf ve müzik odası,  modern dans ve bale odası, spor odası , görsel sanatlar odası  gibi alanlar oluşturabilen,

•    Her çocuğun benlik algısını güçlendiren, özgüvenini destekleyen,

•    Kendini ifade edebilme becerisini geliştiren,

•    Öğrenmeye karşı istek ve merak uyandıran,

•    Grup dinamiği içinde aktif katılımı teşvik eden,

•    “Ben ve biz” olgularının yerleşmesini sağlayan,

•    Kendine ve çevresine karşı sorumluluk bilincini geliştiren,

•    Hayal gücü ve yaratıcılığın sınırlarını deneyen,

•    Oyun aracılığı ile zihinsel keşif olanakları yaratan,

•    “Düşünme-planlama-uygulama-değerlendirme yapma” becerisi kazandıran,

•    Zamanı doğru kullanmayı öğreten, aktif bireyler yetiştiren,

•    Okul öncesi dönem çocuklarını başarılı bir şekilde ilköğretime hazırlanmasını sağlayan,

•    Yabancı dil eğitiminin önemini bilen ve destekleyen

•    Değerler  yaratan, değerlerini davranışa dönüştürebilen harika çocukları  bireyselleştirenbilen  “soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp çocuklara farkındalık kazandıran bu nedenle eğitim programına “Değerler Eğitimi” müfredatı yerleştiren ;3-6 yaş arası harika çocuklarımıza yönelik bu programda; sevgi, saygı, hoşgörü, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerleri ele alan bir eğitim kurumudur.

 

 

 

EĞİTİM MODELİMİZHARİKA ÇOCUKLAR DÜNYASI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ´NDE EĞİTİM- ÖĞRETİM İÇERİĞİ•    Bilim, sanat ve spor temellidir.•    Çocuk merkezlidir.•    Yaratıcılık ön plandadır.•    Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler.•    Aile katılımı önemlidir.•    Çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.

•    Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.

•    Tüm gruplara yoğun yabancı dil etkinliği içeren bir programdır.

 

Harika Çocuklar Dünyası Anaokulu Ordu Perşembe

OKUL HAKKINDA YORUM YAP

OKUL HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.